Starts and Results: CCE P1A · - Día: 2018-06-08 Pista: Pista 2
  • Jueze: [CL]Aniceto Gil Ceballos
  • Juezc: [ESP]Pedro Cantalapiedra
  • Caballo:LISSA
  • Jinete:Blanca González de Román
  • CNR:

  • CL
No Ejercicio Cos e c Diferencia
1 7.00 7.00 ±0
2 6.50 7.00 ±0.5
3 6.50 6.50 ±0
4 7.00 7.00 ±0
5 6.50 7.00 ±0.5
6 7.00 8.00 ±1
7 6.50 7.00 ±0.5
8 6.50 7.50 ±1
C1 6.50 7.00 ±0.5
C2 2 7.00 7.00 ±0
C3 2 6.50 7.00 ±0.5