Starts and Results: Rider 2C · 2018 - Día: 2018-10-14 Pista: Pista 1
  • Jueze: [CN]Gara Trujillo González
  • Juezc: [CN]Nieves Mary Pérez Martín
  • Juezm: [AN]Eduardo Cardo Díez
  • Caballo:PEGASO
  • Jinete:Sara Rosales Rodríguez
  • CNR:

  • CN
No Ejercicio Cos e c m Diferencia
1 6.50 6.50 6.50 ±0
2 6.50 6.00 6.50 ±0.5
3 3.00 3.00 2.00 ±1
4 6.00 6.00 4.50 ±1.5
5 6.00 6.00 6.00 ±0
6 6.00 6.00 5.00 ±1
7 6.00 5.00 5.00 ±1
8 6.50 6.00 6.50 ±0.5
9 6.50 6.00 6.50 ±0.5
10 2 6.50 6.50 7.00 ±0.5
11 2.00 2.50 2.00 ±0.5
12 5.50 2.50 4.00 ±3
13 6.00 5.50 5.00 ±1
14 6.50 5.50 5.50 ±1
15 6.00 4.50 5.00 ±1.5
16 5.50 4.00 4.50 ±1.5
17 6.00 4.50 5.50 ±1.5
18 6.00 5.50 6.00 ±0.5
19 6.00 6.00 6.00 ±0
C1 2 6.00 6.00 6.00 ±0